img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?
img

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN "TRUY TÌM NHÀ THÔNG THÁI" LỚP 2 - TUẦN 2 THÁNG 4

Tác giả TrangPTT6 14:53 16/04/2024 1,149 Tag Lớp 2

Các bạn học sinh lớp 2 ơi! Các bạn đã tham gia sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" tuần 2 tháng 4 diễn ra vào ngày 14/04 vừa qua chưa? Các bạn làm đúng bao nhiêu câu trên tổng số 15 câu nhỉ? Giờ chúng mình hãy cùng đối chiếu đáp án nhé!

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN
Mục lục bài viết
{{ section?.element?.title }}
{{ item?.title }}
Mục lục bài viết x
{{section?.element?.title}}
{{item?.title}}

Câu 1: 

Đáp án: A

Giải thích: map: bản đồ

Câu 2:

Đáp án: D

Audio: rope

Giải thích: rope: dây thừng

Câu 3:

Đáp án: C. thuỷ thủ

Câu 4:

Đáp án: B. biển đảo

Giải thích: A. từ chỉ đặc điểm, C và D. từ chỉ hoạt động

Câu 5: 

Đáp án: D. 269

Câu 6: 

Đáp án: 101

Giải thích: 

Minh Anh còn lại số tấm sticker là: 

                 136 - 35 = 101 (tấm)

                              Đáp số: 101 tấm

Câu 7: 

Đáp án: C

Giải thích: torch: đèn pin

Câu 8: 

Đáp án: B

Audio: What do you have?

Giải thích: What do you have?: Bạn có gì thế? 

Câu 9:

Đáp án: B. ríu rít

Giải thích: A. từ chỉ hoạt động, C và D. từ chỉ sự vật

Câu 10:

Đáp án: C. ngọt ngào

Giải thích: Giọng cô giáo giảng bài ngọt ngào như lời mẹ ru.

Câu 11:

Đáp án: C. 163

Giải thích: 

Ta thấy: 10 + 30 = 40

Nên : ? = 283 - 120 = 163

Câu 12: 

Đáp án: B. 2

Giải thích: 558 - 252 = 306

Câu 13:

Đáp án: D

Audio: What do you have? 

           I have a map and a rope. 

Giải thích: What do you have?: Bạn có gì thế? 

                 I have a map and a rope.: Tớ có một tấm bản đồ và một sợi dây thừng. 

Cấu trúc: What do you have?: Bạn có gì thế? 

                I have ...: Tớ có ...

Câu 14:

Đáp án: D. Không nên tin lời nịnh hót của người lạ.

Câu 15: 

Đáp án: B. 865

Giải thích: 

Số tròn trăm nhỏ nhất có 3 chữ số là 100

Hiệu hai số là: 

   965 - 100 = 865 

                   Đáp số: 865

--------------------------------------------------------------

Và đó là đáp án của sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" - Tuần 2 tháng 4, các con làm đúng được bao nhiêu câu nhỉ? Gợi ý của tuần này:

| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990