img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?
img

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN "TRUY TÌM NHÀ THÔNG THÁI" LỚP 3 - TUẦN 5 THÁNG 3

Tác giả TrangPTT6 09:50 02/04/2024 471 Tag Lớp 3

Các bạn học sinh lớp 3 ơi! Các bạn đã tham gia sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" tuần 5 tháng 3 diễn ra vào ngày 31/03 vừa qua chưa? Các bạn làm đúng bao nhiêu câu trên tổng số 15 câu nhỉ? Giờ chúng mình hãy cùng đối chiếu đáp án nhé!

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN
Mục lục bài viết
{{ section?.element?.title }}
{{ item?.title }}
Mục lục bài viết x
{{section?.element?.title}}
{{item?.title}}

Câu 1: 

Đáp án: A

Giải thích: playing badminton: chơi cầu lông

Câu 2:

Đáp án: D

Audio: She is flying a kite.

Giải thích: She is flying a kite.: Cô ấy đang thả diều.

Câu 3:

Đáp án: B. Cây bàng như một ngọn nến xanh khổng lồ đứng giữa sân trường.

Câu 4:

Đáp án: C. Đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật.

Câu 5: 

Đáp án: C. 20 000

Giải thích: 80 000 - 60 000 = 20 000

Câu 6: 

Đáp án: A. 60 000

Giải thích: 20 000 x 3 = 60 000

Câu 7: 

Đáp án: C

Giải thích: She's playing badminton and he's running.: Cô ấy đang chơi cầu lông và anh ấy đang chạy. 

Câu 8: 

Đáp án: D

Audio: He is flying a kite with his cousins.

Giải thích: He is flying a kite with his cousins.: Anh ấy đang thả diều với anh họ của mình. 

Câu 9:

Đáp án: A. hiền từ, hiền lành.

Câu 10:

Đáp án: D. Cánh đồng này rộng quá!

Giải thích: A. câu khiến, B. câu hỏi, C. câu kể

Câu 11:

Đáp án: C. 43 143

Giải thích: 67 343 - 24 200 = 43 143

Câu 12: 

Đáp án: A. >

Giải thích: 15 000 x 5 = 75 000 

75 000 > 65 000 nên 15 000 x 5 > 65 000

Câu 13:

Đáp án: C

Audio: Hi! I'm Tom. This is my brother - Jim. In my free time, I like reading books, and Jim likes watching TV. However, today is Sunday. So, we play outside. I am cycling and Jim is flying a kite.

Giải thích: Hi! I'm Tom. This is my brother - Jim. In my free time, I like reading books, and Jim likes watching TV. However, today is Sunday. So, we play outside. I am cycling and Jim is flying a kite.: Xin chào! Tôi là Tom. Đây là anh trai của tôi - Jim. Vào thời gian rảnh rỗi, tôi thích đọc sách và Jim thích xem ti vi. Tuy nhiên, hôm nay là chủ nhật. Vì vậy, chúng tôi chơi ở bên ngoài. Tôi đang đạp xe và Jim đang thả diều. 

Cấu trúc: like + V_ing: thích làm gì

Câu 14:

Đáp án: B. Nên kiên trì và cố gắng.

Câu 15: 

Đáp án: B. 10 355 sản phẩm

Giải thích: 

Nhà máy sản xuất được số sản phẩm là: 

          10 415 x 5 = 52 075 (sản phẩm)

Lúc này, nhà máy còn lại số sản phẩm là: 

          52 075 - 41 720 = 10 355 (sản phẩm)

                                Đáp số: 10 355 sản phẩm

--------------------------------------------------------------

Và đó là đáp án của sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" - Tuần 5 tháng 3, các con làm đúng được bao nhiêu câu nhỉ? Từ khóa của tháng 3: 

THÁNH ĐỊA MỸ SƠN

| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990